Bienvenue
Chaque pas franchi, chaque découverte, chaque difficulté surmontée apporte ses joies et ses satisfactions
Pesesse.com - Coaching with People
Liens

Liens de différents sites que je vous propose:

Navigo Assistance vervult de rol van een partner voor individuen, teams en organisaties, opdat zij bewust worden van hun eigenheid en beschikbaar potentieel, en dit ook daadwerkelijk inzetten zodat zij enthousiast hun eigen toekomst in handen nemen. Wij streven naar een ontspannen engagement, intense levensvreugde en bezieling.© Copyright 2006 - 2007 l Un site web proposé par Matthieu Pesesse